Programul municipal pentru reproducere umană asistată, în vigoare. Cum pot aplica potențialii beneficiari?

Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul municipal pentru reproducere umană asistată.  Direcția generală asistență medicală și socială (DGAMS) și clinicile specializate în procedura de fertilizare în vitro din Chișinău au semnat acordurile de parteneriat, în luna iunie.

Programul este destinat cuplurilor sau femeilor solitare infertile,care nu au aplicat anterior la proceduri de fertilizare in vitro (FIV) în cadrul programului național, finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Solicitanții nu pot accesa concomitent ambele programe, și trebuie să aibă domiciliul în municipiul Chișinău de, cel puțin, doi ani.

Inițial, cuplurile sau femeile solitare trebuie să se adreseze la medicul de familie la locul de trai pentru efectuarea investigațiilor primare necesare. Deținătorii de polițe medicale le vor efectua gratuit, ceilalți vor acoperi costul acestor examene medciale din surse proprii.

Ulterior, solicitanții vor fi referiți către Comisia teritorială de evaluare din cadrul Asociației Medicale Teritoriale pentru evaluarea eligibilității și eliberarea actului confirmativ pentru admiterea dosarelor medicale către Comisia de evaluare și aprobare a dosarelor pentru procedura FIV din cadrul DGAMS.

În baza concluziilor medicale de eligibilitate, cuplul sau femeia solitară vor depune cererea privind includerea în programul municipal pentru compensarea financiară a procedurii FIV prezentând următoarele documente:

  • Cererea;
  • Copia buletinelor de identitate și a fișelor de însoțire a femeii/ cuplului;
  • Trimiterea către Comisie;
  • Investigațiile medicale efectuate;
  • Concluzia medicală despre eligibilitatea femeii/cuplului, emisă de Comisia teritorială de evaluare din cadrul Asociației Medicale Teritoriale la locul de trai;
  • Adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa electronică (e-mail).

Dosarul medical va fi înregistrat în Registrul de evidență a solicitanților procedurilor FIV.

Comisia DGAMS se va întruni în ședință o dată la două săptămâni, la necesitate și mai frecvent pentru evaluarea și aprobarea dosarelor. Procedura FIV va putea fi derulată în maxim 90 de zile.

De noul program de reproducere umană asistată medical inițiat de Primăria municipiului Chișinău vor putea beneficia anual 100 de persoane / cupluri eligibile, fiind compensată din bugetul municipal suma maximă de până la 60 de mii lei.

Suma alocată anual în buget pentru acest Program municipal este de șase milioane de lei.

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *