Angajăm secretar

     Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Valentina Ojog, şef secţie resurse umane, tel. 0 (22) 27-45-69, adresa electronică: amtcentru@ms.md