Denumirea instituțieiPosted on: 20 septembrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Instituţia Medico – Sanitară Publică (IMSP)
Asociaţia Medicală Teritorială Centru (AMT)

Centrul Consultativ Diagnostic ( CCD )

or.Chişinău, str.31 August 1989 63

Centrul Medicelor de Familie nr.7 ( CMF-7 )

or.Chişinău , str. Docuceaev V. 11a