Scurt istoricPosted on: 23 septembrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Asociaţia Medicală Teritorială Centru a fost organizată în anul 1995 în baza Policlinicii consultative orăşăneşti Nr.1 (instituită în anul 1987) ulterior redenumită Centrul Consultativ Diagnostic, şi a Policlinicii nr.8 (instituită în anul 1988), redenumită Centrul Medicilor de Familie nr.7.

Prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.5/4 din 15.12.2003 Cu privire la crearea Instituţiilor medico-sanitare publice în baza instituţiilor medicale municipale”, ordinul Departamentului Sănătăţii nr.155 din 09.12.2003 cu aceeaşi denumire, de la 01.01.2004 s-a creat Instituţie medico-sanitară publică Asociaţia Medicală Teritorială Centru, cu activitate pe principiul de autofinanţare de tip non-profit.

REALIZAREA PROIECTELOR:

I. „Crearea Centrului Informaţional în Domeniul Îngrijirilor Paliative”. An. 2002-2006
II. „Reforma în Sănătate Publică”. SISTEMUL INFORMAŢIONAL MedEx. An. 2006-2008.
III. Fortificarea îngrijirilor în sarcină în cadrul asistenţei medicale perinatale din IMSP AMT Centru” . Anul 2008.
IV. Concursul: „Cea mai bună comunitate”. Anul 2008
V. „Fortificarea Asistenţei Medicale Primare în Moldova”. An. 2009-2010. Ghiduri şi protocoale clinice pentru AMP.

VI. Participarea în cadrul Companiei Naţionale de Comunicare (CNC) cu obiectivul prevenirii accidentelor produse în condiţii casnice cu sloganul „Ai grijă de mine. Eu vreau să trăiesc”, conform ordinului MS RM nr.283 din 18.08.2009.
– Perioada: octombrie 2009 – februarie 2010.

În rezultatul implementării CNC, IMSP AMT Centru a avut cea mai bună activitate şi cele mai bune rezultate pentru care a fost premiată cu un Televizor LG.

În anul 2010 IMSP AMT Centru i s-a atribuit dreptul de Operator al SOIA Medex 2.0, care este elaborat de Proiectul „Suportul Uniunii Europene în Reforma Sănătăţii: Fortificarea Asistenţei Medicale Primare” cu eliberarea Licenţei nr.1 de utilizare a Sistemului Informaţional Automatizat Medex 2.0.

1. 1992 – Separarea Spitalului Clinic Orăşenesc №2 de policlinici şi crearea PM AC №1.
2. 1995 – Formarea Asociaţiei Medicale Teritoriale Centru cu autonomie managerială şi financiară.
3. 1992 – Comasarea policlinicilor pentru copii şi adulţi cu formarea policlinicilor mixte.
4. 1993 – Restructurarea serviciilor specializate cu formarea Centrului Consultativ Diagnostic şi secţiilor specializate consultative.
5. 1996 – Implementarea pentru primă oară în ţară a modelului acordării serviciilor medicale populaţiei pe principiul medicinii prin asigurări facultative
6. 1997 – Extinderea serviciilor cu plată. Elaborarea metodologiei stabilirii preţurilor şi calcularea tarifelor pentru serviciile contra plată în condiţii de ambulator.
7. 1997-2001 – Trecerea la acordarea asistenţei medicale prin medicii de familie şi asigurarea completă a instruirii personalului în aceste domeniu
8. 2002 – Formarea secţiilor medicină generală cu amplasarea registraturii nemijlocit în secţii, postului asistentei medicale coordonatoare, birourilor de examinare a medicului de familie, pediatrului-consultant, cabinetului informaţional.
9. 2002 – Acreditarea AMT Centru
10. 2004 – Implementarea asigurărilor medicale obligatorii şi prestarea serviciilor medicale populaţiei din sector în conformitate cu Programul unic de AOM.
11. 1999-2005 – Trecerea activităţii secţiilor specialişti de la finanţarea bugetară la activitate pe principiul autogestiunii.
12. 2007 – Reacreditarea AMT Centru
13. 2012 – Reacreditarea AMT Centru