Anul 2018Posted on: 20 septembrie 2018 \ Updated on: 22 martie 2022 \ by: AMTCentru

INVITAȚII LA CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI


REZULTATELE LA CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI


INVITAȚII LA LICITAȚIE


REZULTATELE LICITAȚIEI


ANUNȚ DE INTENȚII


PLAN ACHIZIȚII


DĂRI DE SEAMĂ