Anul 2019

INVITAȚII LA CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI


REZULTATELE LA CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI


INVITAȚII LA LICITAȚIE


REZULTATELE LICITAȚIEI


ANUNȚ DE INTENȚII


PLAN ACHIZIȚII


DĂRI DE SEAMĂ