Diagnostica specializata ( Imagistica,endoscopie,diagnostic functional )Posted on: 3 octombrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Sectia diagnostică specializată (SDS)

SDS este parte componentă a structurii instituţiei şi activează în baza actelor normative în vigoare referitoare la profilul activităţilor medicale desfăşurate:

Compartimentul ecografie
Compartimentul endoscopie
Compartimentul diagnostic functional

Secţia asigură un spectru larg de metode de diagosticare.

Ecografia

Examenul cu ultrasunete este o metodă importantă în stabilirea diagnosticului şi a strategiei terapeutice la bolile ce afectează diferite sisteme ale corpului uman.

In cadrul secţiei se efectuează mai multe metode ecografice, cum ar fi:

Ecografia organelor interne (abdominală, a organelor bazinului mic la femei şi bărbaţi, a glandei tiroide, a glandelor mamare, etc.);
Ecografia pediatrică (examenul ecografic al copiilor, inclusiv şi al copiilor primului an de viaţă);
Ecografia cordului (ecocardiografia);
Ecografia sarcinii, inclusiv şi examenul Doppler în obstetrică;
Ecografia vasculară (metodă performantă de examinare a getului sanguin al vaselor);
Ecografia aparatului locomotor şi a ţesuturilor moi superficiale.

ENDOSCOPIE

Examenul endoscopic al aparatului digestiv – superior.

DIAGNOSTICUL FUNCŢIONAL

Electrocardiografia în repaos şi cu probe funcţionale;
Spirografia în repaos şi cu test farmacologic sau funcţional, determinarea capacităţilor pulmonare (funcţiile ventilatorii ale plămînilor);
Electroencefalografia computerizată (înregistrarea şi analiza activităţii electrice a creierului);
Ecoencefalografia computerizată (metoda ne-invazivă de diagnostic, bazată pe înregistrarea undei ultrasonore reflectată la hotarul dintre formaţiunile şi cavităţile din interiorul creierului, pentru determinarea posibilelor formaţiuni de volum).

Parcul de aparataj medical de care dispunem corespunde profilurilor de diagnostic prestate şi conţine aparate de diagnostic endoscopic, ecografic şi de diagnostic funcţional contemporan, asigurate cu deservire tehnica calificată şi supuse testărilor metrologice corespunzătoare.

Personalul medical, care asigură asistenţa medicală de diagnostic, este calificat, cu o pregătire profesională înaltă, testată conform cerinţelor în vigoare.

Serviciile diagnostice sînt universal accesibile pentru locuitorii din teritoriul deservit, sînt orientate spre satisfacerea necesităţilor de diagnosticare şi se realizează în baza cerinţelor înaintate de Compania Naţională de Asigurări Medicale obligatorii şi Ministerul Sănătăţii prin Programul unic.

Va urăm sănătate!