Medicina de familiePosted on: 3 octombrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Secţiile medicină de familie

Secţiile medicină de familie sînt parte componentă a sistemului de sănătate şi constituie asistenţa medicală esenţială, care este universal accesibilă pentru indivizii şi familiile din comunitate şi este orientată spre satisfacerea necesităţilor de sănătate de bază ale comunităţii.

Serviciile medicale oferite cuprind îngrijirile de sănătate de prim-contact şi monitorizarea permanentă a pacienţilor, indiferent de prezenţa sau absenţa bolii. Serviciile medicale sînt prestate în conformitate cu actele normative în vigoare, inclusiv Programul unic de asigurări medicale obligatorii. Medicul şi asistentele medicale de familie reprezintă echipa medicului de familie.

Medicina de familie este o specialitate medicală, care asigură asistenţa medicală primară şi continuă a stării de sănătate prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, familiei şi colectivităţii.

Medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana, şi care are obligaţia de a organiza acordarea asistenţei medicale primare şi, după caz, accesul la celelalte tipuri de asistenţă şi servicii medicale prevăzute de Programul unic.

Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară este obligatoriu înregistrarea pe lista medicului de familie, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MS şi CNAM nr. 627/163-A din 9 septembrie 2010, fiind respectat principiul deservirii teritoriale a populaţiei cu acordarea îngrijirilor medicale persoanelor în contextul familiei şi familiilor în cadrul comunităţii.

Vă urăm sănătate!