OtorinolaringologiePosted on: 3 octombrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Secţia otorinolaringologie

Secţia otorinolaringologie este o secţie consultativ diagnostică a sistemului de sănătate publică din AMT Centru. Serviciile medicale cuprind consultaţia specialiştilor de ramură a maturilor şi copiilor, 6 zile pe săptămînă, de la 800 -1900, sîmbăta cu medic de gardă de la 900 – 1300.

Prestăm o serie de manipulări şi manopere, prevăzute de metodele de tratament obligatoriu ale programului Unic.

Pentru a beneficia de consultaţia specialistului este nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie şi înregistrarea provizorie la ziua şi ora respectivă.

Persoanele extrateritoriale, la fel, pot beneficia de serviciile secţiei otorinolaringologie, conform unui bon de plată achitat în casa instituţiei.

Pacienţii care necesită tratament de staţionar sînt investigaţi în ambulator şi trimişi la tratament în secţiile de profil ale spitalului orăşenesc Nr. 3 de maturi, Sf. Treime, Nr. 3 de copii, V. lgnatenco, cît şi ale Spitalului Clinic Republican pentru Copii E. Coţaga.

Pentru investigaţiile de înaltă performanţă trimitem la instituţiile specializate conform contractului încheiat între instituţii cu f.027.

În secţie activează specialişti de categorie superioară, care posedă cunoştinţe la nivel contemporan.

În componenţa secţiei activează medicul surdolog şi foniatru.

Specialiştii noştri sînt solicitaţi de pacienţii din republică şi ocupă un loc de frunte în topul instituţiilor medicale orăşeneşti.

Vă urăm sănătate!