Sănătatea femeiiPosted on: 3 octombrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Centrul de sănătate a femeielor

Centrul de sănătate a femeielor (CSF) din AMT Centru este parte componentă a sistemului de sănătate şi constitue parte componentă a IMSP Asociaţia Medicală Teritorială ( AMT ), care acordă asiatenţa medicală obstetrical-ginecologică specializată de ambulator.

Scopul CSF îl prezintă profilaxia, diagnosticarea, asigurarea maximă a actului medical, promovarea modului sănătos de viaţă. Întregul colectiv al CSF vă va oferi un tratament calitativ cu maximă siguranţă.

Informaţii despre centrul de sănătate a femeiei:

CSF activează în cadrul IMSP AMT Centru din anul 1994, avînd unele schimbări în organizare.

Asistenţa medicală la CSF se acordă femeielor gravide, genicopatelor (cu maladii ginecologice), bărbaţilor, cuplurilor sterile, pacienţilor cu probleme sexologice.

Serviciile de consiliere se prestează conform listelor de programare la medicii CSF.

  • Activitatea CSF este organizată, prioritar, din programarea vizitelor pacienţilor, care se efectuează telefonic sau nemijlocit de pacient ori persoana care îl reprezintă, în baza biletului de trimitere a medicului de familie, medicului obstetrician-ginecolog.
  • Beneficiarii CSF asiguraţi, referiţi de către medicul de familie sau adresare directă, sunt deserviţi conform Programului asigurărilor obligatorii de sănătate.
  • Asistenţa medicală în domeniul obstetricii şi ginecologiei, a sănătăţii reproducerii – pentru pacienţii care solicită Centrul Sănătatea Femeei în lipsa trimiterii de către medicul de familie; pentru pacienţii neasigurati, cu excepţia situaţiilor de urgenţă – se acordă prin oferirea serviciilor medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare.
  • Asistenţa medicală consultativă femeilor gravide şi genicopate se acordă conform principiului teritorial, fiecare specialist obstetrician-ginecolog din secţie fiind responsabil de o secţie medicină de familie concretă din AMT Centru.
  • Specialiştii secţiei asigură evidenţa şi monitorizarea femeielor gravide cu risc perinatal mediu şi sporit, selectate din numărul pacientelor consultate.
  • În cazurile clinice, dificile în plan diagnostic, curativ sau de conduită, asistenţa consultativă se asigură prin trimiterea pacientei la Secţia Consultativă a Centrului Perinatologic Municipal din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1.

Pentru femeiele gravide, CSF oferă clase de instruire antenatală familiilor acestora şi de pregătire a partenerilor la naştere cu posibilitatea vizitei ghidate a maternităţii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1

În CSF activează medici specialişti de calificare înaltă în asistenţa antenatală, sănătatea reproducerii şi planificarea familiei, andrologie-sexologie.

Procesul diagnostic şi curativ este orientat la necesităţile pacientului: competenţă profesională, respect, confidenţialitate, operativitate.

Este respectat dreptul pacientului la informare şi luarea deciziilor privind conduita medicală, diverse investigaţii sau tratamentul propus.

O atenţie deosebită este acordată perfecţionării continue a calităţii serviciilor medicale prestate, inclusiv prin implementarea tehnologiilor medicale noi, costeficiente.

Vă urăm sănătate !