Specialiști profil terapeutic

Secţia specialişti profil terapeutic

Secţia specialişti profil terpeutic asigură asistenţă medicală calitativă specializată de ambulator pacienţilor din sectorul deservit, persoanelor asigurate, precum şi personalor din alte localităţi. Serviciile medicale sunt oferite conform principiului programării preventive.

Asistenţa medicală specializată de ambulator se acordă în conformitate cu prevederile standardelor medicale, inclusiv de acreditare, protocoalelor clinice. Medicii specialişti din secţiile asistenţă medicală specializată asigură consultul pacienţilor, stabilesc diagnosticul şi efectuează recomandări pentru medicii de familie referitor tratamentului, supravegherii, necesităţii de internare în spital, de efectuare a expertizei incapacităţii temporare sau permanente de muncă, măsurilor de reabilitare necesare.

În cadrul secţiei activează:

cardiologi
neurologi
neuropediatri
cardioreaumatolog
reumatolog
infecţionişti
rabiolog
gastrologi (pentru adulţi şi copii)
hepatolog
endocrinologi
nefrologi (pentru adulţi şi copii)
alergolog
profpatologi.

Asistenţa medicală este oferită şi cu tratament în staţionarul de zi.

Consultaţia primară a medicului specialist de profil din teritoriu se acordă persoanelor asigurate în baza biletului de trimitere eliberat de către:

a) medicul de familie, medicul specialist de profil, pentru care persoana asigurată a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie;

b) medicul specialist de profil, pentru cazurile cînd persoana asigurată s-a adresat direct la medicul specialist de profil cu una din maladiile stipulate în anexa nr.2 al Programului unic şi acesta constată necesitatea consultaţiilor altor specialişti de profil;

c) în cazul efectuării consultaţiei respective de către medicul specialist din alt teritoriu/localitate, acesta remite în mod obligatoriu medicului/instituţiei, care a trimis pacientul la consultaţie, formularul 027/e completat cu informaţia referitor la diagnosticul, rezultatele investigaţiilor efectuate, recomandările de tratament şi supraveghere, etc.

Vă urăm sănătate!