AcupuncturăPosted on: 3 octombrie 2018 \ Updated on: 14 octombrie 2018 \ by: AMTCentru

Acupunctura

Secţia a început activitatea din anul 1978 ca centru orăşenesc. În cele două decenii, specialiştii secţiei şi-au orientat eforturile în direcţia perfecţionării în continuare a deservirii pacienţilor. Sînt aplicate diverse metode de tratament: acupunctura, moxa – terapia, mai – hua – cijeni terapia, terapia auriculară, tuboterapia, electropunctura, farmacopunctura, lazeroterapia, masaj presat, masaj cu vacuum şi altele. Se practică iridodiagnoza, riodaracu şi altele. La stabilirea indicaţiilor pentru tratament, se ţine cont de actele normative ale Ministerului Sănătăţii şi recomandările metodice ale Catedrei de medicină tradiţională, kinetoterapie şi fizioterapie a USMF „Nicolae Testimiţanu”.

Secţia este situată la et. 5 al Centrului Consultativ Diagnostic (str. 31 August 1989, nr. 63), dispune de 3 cabinete medicale şi 4 săli de proceduri. Activitatea Centrului se desfăşoară sub supravegherea şi controlul administraţiei AMT Centru, Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău şi a catedrei de medicină tradiţională. Tot colectivul de medici îşi perfecţionează ridică în permanenţă nivelul profesional, ca specialişti sunt atestaţi cu categoria superioară.

Pacienţii beneficiază de tratament fiind trimişi de medicii specialişti, precum şi la adresarea de sine stătătoare.

Acupunctura este o ştiinţă ale cărei baze teoretice se sprijină pe bioenergetică umană. Există o anatomie, o fiziologie şi o fiziopatologie energetică, din care decurge, în mod logic, o terapie, vizînd restabilirea echilibrului energetic, atunci cînd acesta a fost tulburat. Bazată pe legile fizice de existenţă, manifestare şi evoluţie a energiei, nu este de mirare că modalitatea prin care acţionează acupunctura este tot de natură fizică.

Esenţa medicinii tradiţionale chineze constă în explicarea fiziologiei umane (a microcosmosului) prin aceleaşi legi care acţionează în întregul Univers.

Structura nozologiilor tratate prin metoda dată :

· Afecţiunile sistemului nervos, periferic şi central;

· Sindroame vertebrogene;

· Nevralgii şi nevrite;

· Neuropatii periferice;

· Afecţiunile tractului digestiv;

· Afecţiunile endocrine, cardiovasculare, respiratorii şi altele.

Vă urăm sănătate!