Sănătatea mintală la locul de muncă.

Sănătatea mintală la locul de muncă.
Sănătatea mintală la locul de muncă asigură succesul și productivitatea angajatului și, respectiv, starea de mulțămire ori satisfacția angajatorului.
În esență sănătatea mintală începe din fragedă copilărie, ulterior cresc cerințele către sănătatea mintală și se adaugă norme de respectare. Astfel, la locul de muncă ne manifestăm cu arsenalul bine dotat și continuăm îmbogățirea și păstrarea lui.
Așadar, ce este în sine sănătatea mintală?
Sănătatea mintală se manifestă prin absența bolii, lipsa durerii, disconfortului, invalidității și implică o listă de criterii de normalitate, cum ar fi:
− Conștiință clară a Eului personal;
− Capacitate de orientare în viață;
− Capacitatea de adaptare la condițiile noi ale mediului;
− Nivel înalt de toleranță la frustrare;
− Auto-acceptare;
− Flexibilitate în gândire și acțiune;
− Gândire pozitivă;
− Asumarea responsabilității pentru propriile stări emoționale etc.
Criteriile sănătății mintale după A. Maslow (1970) sunt:
1. Se acceptă pe sine și pe alții așa cum sunt.
2. Sunt în relații strânse cu alte persoane, sunt buni, răbdători, înțelegători față de alții.
3. Ei văd lumea așa cum este și pe oameni așa cum sunt ei de fapt.
4. Rezolvă orice problemă pentru că iau decizii realiste și nu fanteziste.
5. Apreciază viața și se bucură de ea.
6. Răspund cu optimism oricui și în orice împrejurare.
7. Gândesc și acționează independent și autonom bazându-se pe standardele personale de atitudini și valori.
8. Astfel de persoane pot face față cu seninătate și bucurie circumstanțelor care ar putea conduce pe alții la suicid.
9. Sunt creativi, abordând problemele în mod variat pentru a le rezolva sau pentru a îndeplini o sarcină.
10. Ei apreciază și respectă drepturile altora, doresc să asculte și să învețe de la alții și dovedesc considerație față de individualitatea și unicitatea altora.
Sănătate a mintală este un concept general și complex care cuprinde mai multe dimensiuni:
• dimensiunea emoțională – pune accentul pe conștientizarea și acceptarea sentimentelor persoanei.
• dimensiunea intelectuală – încurajează activitățile creative, care stimulează activitatea mintală.
• dimensiunea spirituală – presupune căutarea sensului și scopului existenței umane.
• dimensiunea socială și dimensiunea ocupațională, care este legată de atitudinea pe care o persoană o are față de munca pe care o prestează, muncă prin care poate dobândi satisfacție personală și bunăstare materială.
     Sănătatea mintală înseamnă să ne simțim bine cu noi înșine, să ne simțim bine împreună cu alții și să putem îndeplini cerințele vieții. Aceasta ar implica un șir lung de acțiuni protectoare, cum ar fi: să nu ne lăsam copleșiți de propriile emoții: teama, mânie, supărare, dragoste, gelozie, furie, vinovăție sau griji, să fim capabili să trecem peste necazurile și greutățile vieții, să facem față dezamăgirilor, să avem o atitudine optimistă, tolerantă față de noi înșine și față de alții, să avem simțul umorului, să ne putem accepta propriile defecte încercând, în același timp, să le minimalizam, să avem respect pentru propria noastră persoană, să ne autoapreciem realist, să nu ne subestimam calitățile și capacitățile, dar nici să nu ni le supraestimăm, să ne bucurăm de lucrurile simple, de întâmplările cotidiene plăcute, să fim capabili să oferim dragoste și ajutor celorlalți, să ne gândim și la interesele altora, să avem relații personale satisfăcătoare, armonioase și durabile, să iubim oamenii, să avem încredere în ei și să le arătăm această încredere, să respectăm valorile și demnitatea celorlalți, să înțelegem și să acceptam faptul că oamenii sunt diferiți, să nu-i înșelăm pe alții, să nu ne folosim niciodată de ceilalți pentru a ne atinge scopurile dar, în același timp, să nu-i lăsăm pe ceilalți să profite de noi, să ne rezolvam problemele într-un mod constructiv, pe măsură ce apar, să ne asumăm responsabilitățile ce ne revin, să ne facem planuri de viitor, să acceptăm experiențe și idei noi, să ne folosim capacitățile și talentele, să luam singuri decizii ș.a.m.d.
     Locul de muncă și colectivul constituie o semnificație deosebită pentru fiecare din noi. Colectivul echivalează cu o familie, de aceea este necesitatea asigurării și păstrării unui climat psihologic favorabil, iar la locul de muncă ne găsim cel mai mult timp din viața noastră. Și anume, la locul de muncă se desfășoară toate evenimentele importante, dar și traumatizante, care ne influențează sănătatea mintală. La locul de muncă ne confruntăm cu stresul numit ocupațional, care poate genera un șir de simptome fizice, pe plan cognitiv, pe plan emoțional și, în consecință, modificări de comportament.
     Simptomele fizice includ: dureri de cap, tensiune, stări de oboseală, tulburări de somn ș.a. Simptomele pe plan cognitiv scot în evidență: capacitate redusă sau incapacitate de concentrare, tulburări de memorie, persistența gândirii negative, dificultăți în luarea deciziilor ș.a. Simptomele pe plan emoțional se remarcă prin: dispoziție scăzută, sensibilitate sporită la critică, nervozitate, iritabilitate, anxietate, stare de îngrijorare ș.a.
Strasul ocupațional duce, în mod evident, la scăderea productivității muncii, conflicte interne și relaționale cu colegii și/sau cu coordonatorii sau managerii.
În general avem nevoie de stres, dar este vorba de stresul dozat, care conduce către motivație, ulterior către succes. Deci stresul dozat și toleranța la frustrare, care ne asigură succesul, fac parte din sănătatea mintală.
Prin urmare, sănătatea mintală ne asigură nu doar succesul, ci și o viață mai bună, mai îndelungată, realizări, împliniri, satisfacții, bucurii și fericire.
De aceea, vom enumera niște recomandări în scopul păstrării sănătății mintale:
• Valorizați-vă;
• Aveți încredere în forțele proprii;
• Păstrați-vă autoaprecierea adecvată;
• Găsiți-vă punctele forte și profitați de ele;
• Acceptați-vă laturile slabe, pentru că toți le au;
• Fiți mai flexibili și mai toleranți;
• Găsiți convingerile potrivite în situațiile aici și acum;
• Rezolvați problemele pe măsura apariției lor;
• Gestionați stresul;
• Controlați-vă emoțiile;
• Bucurați-vă, zâmbiți mai mult, relaxați-vă;
• Dați-vă voie;
• Iertați-vă;
• Stabiliți-vă obiective realiste;
• Aveți grijă de corpul dumneavoastră;
• Evitați alcoolul și alte droguri;
• Respectați regimul de odihnă;
• Citiți mai mult;
Aveți grijă de sănătatea voastră mintală!!!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *