Ziua Mondială a Sănătății 2021: Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă

      Ziua Mondială a Sănătății este marcată anual pe 7 aprilie și în fiecare an atrage atenția asupra unui subiect specific de sănătate care îi preocupă pe oameni din întreaga lume. Tema pentru 2021 este Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă”. Ziua de 7 aprilie marchează aniversarea fondării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în 1948.

Mesajele cheie:

 1.  Alăturați-vă campaniei pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă
 • Lumea noastră este una inegală, în care unii oameni sunt capabili să ducă o viață mai sănătoasă și să aibă un acces mai bun la serviciile de sănătate decât alții în totalitate datorită condițiilor în care se nasc, cresc, trăiesc, muncesc și îmbătrânesc. Acest lucru este nedrept și poate fi prevenit.
 • Facem apel la lideri să monitorizeze inegalitățile în materie de sănătate și să abordeze cauzele lor fundamentale pentru a se asigura că toată lumea are acces la condițiile de viață și muncă care sunt favorabile sănătății.
 • Îi îndemnăm pe lideri să se asigure că toți oamenii pot accesa servicii de sănătate de calitate atunci când și unde au nevoie.
 1. Lucrăm împreună pentru a pune capăt inechităților în materie de sănătate
 • Cu toții avem un rol de jucat în evidențierea și abordarea cauzelor profunde ale inechităților de sănătate. Vom avea cel mai mare impact atunci când guvernele și comunitățile lucrează împreună.
 • Inechitățile de sănătate duc la suferințe inutile, boli evitabile, dizabilități și moarte prematură. Ele exacerbează dezavantajul existent și dăunează societăților și economiilor noastre.
 1. Susțineți sănătatea tuturor: nimeni nu este în siguranță până când toată lumea nu este în siguranță
 • Solicităm mai multe investiții în asistența medicală primară pentru a atinge sănătatea tuturor. COVID-19 a evidențiat modul în care inechitățile preexistente au pus comunitățile deja vulnerabile într-un risc și mai mare. Sănătatea pentru toți este esențială pentru a face față provocărilor de astăzi și pentru a construi rezistența de mâine. Abordarea cauzelor profunde ale inechităților, investițiile în comunități și adoptarea măsurilor adecvate de sănătate publică sunt cruciale.
 • Există o nevoie urgentă de a proteja, testa și trata întreaga populație globală: numai când se întâmplă acest lucru putem pune capăt pandemiei. Pe lângă asigurarea unei aprovizionări echitabile de vaccinuri, teste și tratamente, trebuie să consolidăm sistemele de sănătate pentru a le furniza. O forță de muncă puternică în domeniul sănătății și asistența medicală primară sunt esențiale pentru a se asigura că oamenii pot obține servicii atunci când și unde au nevoie de ele, cât mai aproape de casă.

Lumea noastră este una inegală.

După cum a demonstrat pandemia de COVID-19: unii oameni sunt capabili să ducă o viață mai sănătoasă și au un acces mai bun la serviciile de sănătate decât alții – în totalitate datorită condițiilor în care se nasc, cresc, trăiesc, muncesc și îmbătrânesc.

Peste tot în lume, unele grupuri au venituri zilnice reduse, condiții de trai și educație mai slabe, mai puține oportunități de angajare, au o inegalitate mai mare între sexe și au acces redus sau deloc la medii sigure, apă și aer curat, securitate alimentară și servicii de sănătate. Acest lucru duce la suferințe inutile, boli evitabile și moarte prematură. Și dăunează societăților și economiilor noastre.

Acest lucru nu este doar nedrept: este prevenibil. De aceea, OMS face apel către autorității la nivel global să se asigure că toată populația are condiții de viață și de muncă favorabile sănătății.  În același timp, este necesar de a monitoriza inechitățile în materie de sănătate și de asigurat că toți oamenii au acces la servicii de sănătate de calitate, atunci când au nevoie de ele.

Pandemia de COVID-19 a lovit cu greu toate țările, dar impactul său a fost cel mai dur asupra acelor comunități care erau deja vulnerabile, care sunt mai expuse la boală, mai puțin susceptibile de a avea acces la servicii de îngrijire a sănătății de calitate și mai susceptibile de a experimenta consecințe adverse rezultatul măsurilor puse în aplicare pentru a reduce pandemia.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, OMS solicită țărilor să întreprindă acțiuni pentru eliminarea inechităților în materie de sănătate, ca parte a unei campanii globale de un an pentru a aduce oamenii împreună pentru a construi o lume mai echitabilă și mai sănătoasă. Campania subliniază principiul constituțional al OMS conform căruia „realizarea celui mai înalt standard de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei ființe umane fără disciminare de rasă, religie, credință politică, condiție economică sau socială.”

Cu toate acestea, inegalitățile în materie de sănătate pot fi prevenite cu strategii care acordă o atenție sporită îmbunătățirii echității în sănătate, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate.

 

Factorii determinanți sociali ai sănătății (FDSS) – sunt factorii non-medicali care influențează rezultatele sănătății. Acestea sunt condițiile în care oamenii se nasc, cresc, muncesc, trăiesc și îmbătrânesc și un set mai larg de forțe și sisteme care modelează condițiile vieții de zi cu zi. Aceste forțe și sisteme includ politici și sisteme economice, agende de dezvoltare, norme sociale, politici sociale și sisteme politice.

FDSS au o influență importantă asupra inechităților de sănătate – diferențele nedrepte și evitabile în starea de sănătate observate în și între țări. În țările la toate nivelurile de venit, sănătatea și bolile urmează un gradient social: cu cât este mai mică poziția socioeconomică, cu atât este mai precară sănătatea.

Determinanți sociali ai sănătății, care pot influența echitatea în sănătate, atât în mod pozitiv, cât și negativ sunt:

 • Veniturile și protecția socială,
 • Educaţia;
 • Șomajul și nesiguranța locului de muncă;
 • Condițiile de muncă;
 • Securitatea alimentară;
 • Condițiile de trai, facilitățile de bază și condițiile de mediu;
 • Dezvoltarea timpurie a copilăriei;
 • Incluziunea socială și nediscriminarea;
 • Servicii de sănătate accesibile și calitative

Cercetările demonstrează, că factorii determinanți sociali pot fi mai importanți decât serviciile de sănătate. De exemplu, numeroase studii sugerează că FDSS reprezintă între 30-55% din rezultatele sănătății. În plus, estimările arată că contribuția sectoarelor din afara sănătății la rezultatele sănătății populației depășește contribuția sectorului sănătății.

 Apel la acțiune pentru Ziua Mondială a Sănătății!

Să lucrăm împreună

Să lucrăm cot la cot cu comunitățile și persoanele afectate pentru a aborda cauzele inechităților și pentru a pune în aplicare soluții pentru a le aborda. Impactul va fi cel mai mare, atunci când autoritățile și comunitățile lucrează împreună, într-o abordare intersectorială coordonată.

 Să colectăm date fiabile

Să asigurăm colectarea și utilizarea datelor de sănătate în timp util și fiabil – dezagregate în funcție de sex, vârstă, venit, educație, dizabilitate, locație geografică și alte caracteristici relevante pentru contextul național. Abia atunci, va fi posibil să se evalueze inechitățile între subgrupurile populației și să se ia măsuri care au impact.

 Să abordăm inechitățile

 Să adoptăm o abordare a cauzelor profunde ale inechităților și creșterea investițiilor în asistența medicală primară. Aceasta este cheia pentru a face față provocărilor de astăzi de a asigura sănătatea pentru toți și pentru a construi rezistența de mâine.

 Să acționăm dincolo de hotare

Să acționăm dincolo de hotarele țării. De exemplu, numai atunci când putem proteja, testa și trata întreaga populație globală putem pune capăt pandemiei COVID-19. Pe lângă asigurarea unei aprovizionări echitabile cu vaccinuri, teste și tratamente, trebuie să consolidăm mecanismele naționale și internaționale și să construim încrederea și participarea comunității la nivel global.

Organizația Mondială a Sănătății se angajează să se asigure că toată lumea, oriunde – își poate realiza dreptul la o sănătate mai bună

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *